Onderzoek

Kenniscentrum

Het Permekemuseum wil zich verder ontwikkelen als een kenniscentrum rond Constant Permeke, waar het archief en de kennis rond de kunstenaar samen komen. Zo willen we een stevig fundament uitbouwen voor wereldwijd academisch onderzoek rond Constant Permeke, het interbellum en het modernisme.

Constant Permeke liet in zijn testament de wens optekenen om zijn kunstwerken zoveel mogelijk bijeen te houden en van zijn woonhuis een museum te maken. Het Permekemuseum tracht het nalatenschap van de kunstenaar zo goed mogelijk verder te zetten. Alle informatie over nieuw ontdekte kunstwerken van Permeke worden zorgvuldig bijgehouden en gecheckt naar authenticiteit. Ook de bibliografie en tentoonstellingsgeschiedenis worden erin opgenomen. Het wordt een project van lange adem om het volledige oeuvre van Constant Permeke samen te brengen in een uitgebreide, geïllustreerde online catalogus. Een vervolg op de eerder gedrukte catalogi van Permekes kunst dus, ook met kunstwerken die nog nooit eerder werden gepubliceerd.

Bezit je zelf kunstwerken van Constant Permeke?
Laat het ons weten via info@permekemuseum.be, zodat we het kunnen opnemen in de online overzichtscatalogus.

Het Permekemuseum en bij uitbreiding Mu.ZEE vzw doet geen authenticiteitsverklaringen over kunstwerken. Daarvoor neem je best contact op met veilinghuizen en galeries.

Het kenniscentrum bevindt zich op de tweede verdieping van het woonhuis. We willen u erop wijzen dat er helaas geen lift aanwezig is. Gelukkig is al het archiefmateriaal ook digitaal beschikbaar. Wilt u echter graag een boek inzien of iets anders vanuit dit centrum bekijken? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. We helpen u graag door het materiaal naar beneden te brengen.

Publicaties

Bij de heropening verschijnt ook een nieuwe publicatie, een algemeen boek over Constant Permeke uitgegeven door Hannibal Books. Het bevat een algemene situering en reflectie over het leven en het werk van Constant Permeke. Voor de essays wordt samengewerkt met internationale auteurs die expertise hebben op het vlak van modernisme en humanisme, en op een vernieuwende wijze het werk van Permeke benaderen.

Archief

Naast kunstwerken bezit het Permekemuseum ook een ruim archief aan foto’s en brieven van Permeke aan zijn zoon Paul Permeke, Gust De Smet, André De Ridder, Roger Avermaete, Gustave Van Geluwe, etc. Het archief van ereconservator Willy Van den Bussche werd door de familie geschonken aan het Provinciaal Archief van de provincie West-Vlaanderen, waarmee het Permekemuseum een nauwe samenwerking heeft.

Blog Project Permeke

Inleiding Project Beeldhouwkunst Permeke

Tijdens de renovatie van het Permekemuseum is ook het onderzoek naar de beeldhouwtechnieken van Permeke van start gegaan. Dit driejarig project wordt gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid in het kader van het Cultureelerfgoeddecreet.

In een vorige blogpost kon je lezen dat Permeke pas op latere leeftijd begon te experimenteren met de beeldhouwkunst. Hij leerde zichzelf verschillende technieken aan, zoals boetseren, mouleren en steenkappen, en gebruikte diverse materialen, zoals klei, gips, brons en kunststeen. Permeke maakte van sommige beelden verschillende versies, waardoor er meerdere exemplaren bewaard zijn. Zo zijn er 5 versies van Marie-Lou in de collectie van Mu.ZEE terug te vinden! Ook enkele mallen die hij gebruikte bij het afgieten van de beelden, zijn in de collectie bewaard. In het verleden werden de verschillende versies en mallen niet altijd als delen van de collectie beschouwd, waardoor ze niet even goed geïnventariseerd en geregistreerd zijn. Dit pakken we aan en onderzoeken we verder tijdens het project. In verschillende archieven zal de geschiedenis van de collectie nagegaan worden. Maar ook de beelden zelf zullen minutieus onderzocht en geconserveerd worden.

De aanloop van het project werd genomen in 2009, toen beslist werd om het iconisch beeld De Zaaier in te pakken en te verhuizen naar de kelder van het museum. Dit kunststenen beeld werd door Permeke zelf nog in zijn voortuin geplaatst. Decennia later was het echter sterk beschadigd door het roesten van de interne armatuur. Hierdoor kan het beeld – zelfs na restauratie – beter niet meer buitenstaan, waardoor er nu gekozen werd om een replica te voorzien in de tuin. Maar eerst is het nodig om meer over de geschiedenis van het beeld te weten, de verschillende versies in kaart te brengen, en over de werkwijze van de kunstenaar te leren. Nadien wordt nagedacht over de beste methode om de reproductie uit te voeren: bieden 3D-technieken hiervoor de beste oplossing?

Verhuis Permeke

Lees meer

Droge reiniging en conservatie

Lees meer

Hoe maakte Permeke zijn beelden?

Permeke in laagjes

Het zelfportret van Constant Permeke uit 1928-1936 was dringend aan restauratie toe. Hier en daar ontbrak de verf en kwamen stukjes los. Met de steun van het Fonds InBev-Baillet Latour en in samenwerking met de Koning Boudewijnstichting werd in 2013 een onderzoek opgestart. Naast het zoeken naar de oorzaak van het loskomen van de verf, stelden de restauratoren zich ook de vraag of het schilderij altijd al zo donker was geweest. Het Zelfportret en twaalf andere schilderijen van Permeke, uit dezelfde periode (1920-1940) met een vergelijkbare donkere verflaag, werden onder de loep genomen. De gebruikte pigmenten en bindmiddelen, genomen uit kleine monsters, werden grondig geanalyseerd. Het resultaat van het onderzoek was te zien in ‘Permeke in laagjes’, een presentatie die eerst in Mu.ZEE in Oostende en vervolgens in het Permekemuseum te Jabbeke te zien was. Het project liet toe een beter inzicht te krijgen in Permekes werkwijze.

Meer hierover op YouTube