Collectie

Constant Permeke

Constant Permeke (1886 – 1952) bewoog zich op een scharnierpunt in de samenleving, met een voet in het modernisme en andere in de traditie van onder meer Rembrandt, Rubens, Goya en Van Gogh. Hoewel hij vaak omschreven wordt als een van de kernfiguren van het Vlaams expressionisme, overstijgt hij onmiskenbaar de lokale context. Zijn oeuvre resoneert mee in de avant-gardebewegingen die net voor, tijdens en na de Eerste Wereldoorlog her en der in Europa ontstonden.

Nalatenschap

Het was de wens van de kunstenaar dat zijn werk na zijn overlijden bij elkaar zou blijven en dat er van zijn woonhuis een museum zou gemaakt worden. Amper tien maanden na het overlijden van Constant Permeke – op 16 november 1952 – stelde de familie van de kunstenaar het domein De Vier Winden open voor het publiek. De Provincie West-Vlaanderen nam deze taak enkele jaren later over. In 1959-1960 kochten ze het domein aan met alle werken erin en openden het museum in 1961 als het Provinciaal Museum Constant Permeke (PMCP). Zo ging de wens van de kunstenaar definitief in vervulling. Later werd ook het nalatenschap van Beatty en Thérèse Permeke, zijn twee dochters, toegevoegd aan de collectie.

Collectie

De collectie van het Permekemuseum bevat meer dan 200 kunstwerken van Constant Permeke, waarvan een tachtigtal schilderijen, een zestigtal sculpturen en een zeventigtal tekeningen waaronder zijn levensgrote houtskooltekeningen.

Bruikleenprocedure

Permeke museum (Mu.ZEE) leent regelmatig werken uit aan musea in binnen- en buitenland voor tijdelijke tentoonstellingen. De bruikleennemer moet voldoen aan de normen die ICOM (International Council of Museums) aan museale instellingen stelt. Desgevraagd dient een ‘facility report’ te worden verstrekt.

De bruikleenaanvraag dient de volgende gegevens te bevatten:

- Naam en adres van bruikleenaanvrager
- Naam contactpersoon van bruikleenaanvrager
(inclusief telefoon, mobiel, e-mail)
- Titel tentoonstelling en periode
- Plaats van de tentoonstelling
- Naam van de kunstenaar
- Titel van het kunstwerk
- Omschrijving van het concept van de tentoonstelling
- Indien reizende tentoonstelling, al bovenstaande informatie per instelling

De bruikleenaanvraag dient schriftelijk - uiterlijk 4 maanden voor aanvang van de bruikleen - te worden ingediend. U kan dit schrijven richten aan de directeur van Mu.ZEE: mevr. Dominique Savelkoul. Deze 4 maanden zijn noodzakelijk om een akkoord tot bruikleen te bekomen, het bruikleen zorgvuldig voor te bereiden en de werkzaamheden die daarvoor nodig zijn in te passen in de overige werkzaamheden van de afdeling collectie (behoud & beheer).

Bij het uitlenen van complexe of fragiele objecten kan Mu.ZEE ervoor kiezen het werk te laten begeleiden door een koerier en verpakkingseisen op te leggen. Alle kosten die gepaard gaan met een mogelijke bruikleen worden helaas in rekening gebracht bij de bruikleennemer. De bruikleenvoorwaarden en een indicatie van de kosten worden meegedeeld in de bruikleenovereenkomst.

Klik hier voor de algemene bruikleenvoorwaarden

Mu.ZEE begrijpt dat een bruikleen om gegronde reden kan worden geannuleerd door de bruikleennemer, maar behoud zich het recht voor om de reeds gedane kosten door te rekenen aan de bruikleennemer. Annuleringen dienen schriftelijk gemeld te worden aan Mu.ZEE.

Bruikleencoördinator:
@: Jan(us) Boudewijns
T: +32 (0)59 56 45 81

ALGEMENE BRUIKLEENVOORWAARDEN