Onderzoek

Mu.ZEE bezit een belangrijk deel van het oeuvre van Constant Permeke. Een tweehonderdtal werken, schilderijen, bijna het volledige sculpturale oeuvre en een aanzienlijk aantal grote tekeningen zijn verdeeld over Mu.ZEE in Oostende en het voormalige woonhuis en atelier van de kunstenaar in Jabbeke.

Constant Permeke (1886-1952) kan beschouwd worden als één van de grote vertegenwoordigers van het Vlaamse Expressionisme en is een belangrijke figuur in de Belgische kunstgeschiedenis.

Zijn Zelfportret uit 1928-1936 was dringend aan restauratie toe: de verflaag kwam los, waardoor grote verfschollen omhoog kwamen en stukjes verf los zaten. Alvorens het werk te restaureren, was het niet onbelangrijk te onderzoeken wat de oorzaak kon zijn van het loslaten van de verflaag. Verder vroegen de onderzoekers zich af of het schilderij altijd al zo donker was geweest.

Met de steun van het Fonds InBev-Baillet Latour en in samenwerking met de Koning Boudewijnstichting werd in 2013 een onderzoek opgestart. Naast het Zelfportret werden nog 12 andere schilderijen van Permeke met een vergelijkbare donkere verflaag uit dezelfde periode (1920-1940) onderzocht. Van al deze werken zijn kleine monsters genomen en met verschillende technieken werden de gebruikte pigmenten en bindmiddelen geanalyseerd.