Jacky De Maeyer - Sculpturen

-
Location: MSK Oostende