Security

Mu.ZEE Vergunningsnummer : 0825.383.589

Contact :
Isabel Van Dael
strategische leidinggevende interne bewakingsdienst
Security Manager

zakelijk@muzee.be

Mu.ZEE is aangesloten bij PSA (Private Security Association).

Team

Team gekwalificeerde bewakingsagenten vergund door binnenlandse zaken, onthaalmedewerkers, ticket controle, museummedewerkers, publieksbemiddelaars, administratief medewerkers, depotbeheerders

Ahmad Osman Mohamad
Claudia Jacques
Hilde Brandt
Katrien Jonckheere
Kim Plasman
Philip Dewulf
Francis Geernaert
Freek Allaert
Patricia de Jaeger
Jelmer Delbecque
Tessa Mauroo
Tiny Callewaert
Gilberte De Ras
Herbert Deruwe
Lars Pitteljon

Camerabewaking

Conform de camerawet 21 maart 2007 -  tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's .
Verantwoordelijke verwerking :
Isabel Van Dael
zakelijk@muzee.be

 

BA verzekering

Mu.ZEE vzw, ondernemingsnummer 0825.383.589, is verzekerd tegen lichamelijke of materiële schade die voortvloeien uit de uitoefening van zijn activiteiten inzake private veiligheid.

De benadeelden kunnen zich rechtstreeks wenden tot Ethias verzekeringen
De polisnummer is 04/11 – 45.252.502