JCI Oostende schenkt werk van Robin Vanbesien en Julie Van Wezemael aan Mu.ZEE

-
Locatie: Mu.ZEE

JCI Oostende, de plaatselijke afdeling van de Junior Chamber International, schenkt werk van Robin Vanbesien (°1979) en Julie Van Wezemael (°1990) aan Mu.ZEE! Beide kunstenaars hebben West-Vlaamse roots, meer nog ze werden allebei in Oostende geboren!

JCI Oostende bestaat uit een enthousiaste groep van jonge leiders en ondernemende mensen. Door hun engagement, vriendschap en het realiseren van creatieve projecten groeien zij tot toekomstgerichte ondernemende voortrekkers. De vier basispijlers waarrond JCI-leden evolueren zijn individu, gemeenschap, internationalisme en business.  De schenking aan Mu.ZEE moet dan ook in deze context gezien worden.
Voor Mu.ZEE is deze schenking belangrijk:  twee jaar terug, in 2010,  vond de tentoonstelling Public Private Painting plaats waar het aspect verzamelen , de totstandkoming van en vooral de verhouding en de samenwerking tussen privé en publieke kunstcollecties grondig werden onderzocht. Mu.ZEE bouwde verder op de bevindingen van dit onderzoek: de schenking door de Oostendse privé-kunstverzamelaar Xavier Tricot aan Mu.ZEE begin dit jaar, de samenwerking met Belfius Bank waaruit Passie#1 uit voortkwam met straks een vervolg nl Passie#2,  alsook deze twee schenkingen moeten dan ook binnen dit kader worden gezien.

Robin Vanbesien zijn werken komen voort uit oefeningen in associatie met de schilderkunst, zonder dat deze samenvallen met dit genre.  De werken kunnen vanwege de materiaalbehandeling makkelijk geassocieerd worden met andere genres zoals de tekenkunst of sculpturale kunst. Dit is voor Robin Vanbesien een vormelijk teken dat de werken eerder gericht zijn op ‘transferentie’, een overdracht van iets dat niet noodzakelijk eigen is aan de werken.  De titels van de geschonken werken verwijzen heel specifiek naar deze overdracht.

Julie Van Wezemael studeert aan de Hogeschool Gent, departement School of Arts – KASK aan de afdeling illustratie bij Carll Cneut. Ze maakte een prachtig kinderboek als stage voor Mu.ZEE . De teksten in Het dierencarnaval. Waarom naar schilderijen kijken zijn van de hand van Birte Van den Bossche en Phillip Van den Bossche; Julie Van Wezemael maakte de illustraties en deze kan Mu.ZEE nu toevoegen aan de vaste collectie!

Het dierencarnaval. Waarom naar schilderijen kijken vertelt het verhaal van de dieren  die zich verstoppen in de schilderijen in Mu.ZEE en op een avond , na sluitingstijd van het museum,  langzaam te voorschijn komen. Dit is de start voor een mooi verhaal!

De geschonken werken van Robin Vanbesien en Julie Van Wezemaal zijn tot einde augustus te bewonderen in Mu.ZEE.  Het dierencarnaval. Waarom naar schilderijen kijken is vanaf einde juli te koop in de bookshop van Mu.ZEE!