Divers

Toegankelijkheid van het museum

Het Permekemuseum is slechts beperkt toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Blindgeleide honden zijn toegelaten.

De Provincie West-Vlaanderen biedt een mooie financiële tegemoetkoming voor een bezoek aan een museum. De provincie voorziet West-Vlaamse jeugdwerkorganisaties, speelpleinwerkingen en armoedeverenigingen een tegemoetkoming van 50 % in het busvervoer (zelfs 70 % voor openbaar vervoer), 50 % van de toegangsprijs of prijs workshop, 50% van de kosten voor de gids (www.west-vlaanderen.be/subsidie-bezoek-west-vlaamse-erfgoedlocaties).

Creatief atelier voor mensen met een mentale beperking

Het Permekemuseum wil toegankelijk zijn voor een breed en divers publiek, dus ook voor mensen met een beperking en hun begeleiders. Het directe contact met de kunstwerken zorgt voor bijzondere momenten tussen deelnemer, begeleider en gids. Op hun maat maken ze een speelse verkenningstocht doorheen het museum, ze luisteren naar de boeiende verhalen over de kunstwerken en ze experimenteren met vormen, lijnen, kleuren, ritme en heel diverse materialen.

Duur: 2 uur
Kostprijs: 1,25 euro per deelnemer
Aantal: max. 20 kinderen

Boeken

Voor mensen in armoede

Mu.ZEE is aangesloten bij:
Uitpas (www.uitinoostende.be)
Vrijuit (www.vrijuit.nu)
Iedereen verdient vakantie (www.iedereenverdientvakantie.be)
voor een korting op de toegangsprijs en de rondleiding met gids.