COLLECTIE

Kunstenaar Constant Permeke wenste dat zijn huis, ‘De Vier Winden’ in Jabbeke, na zijn dood open zou zijn voor het publiek. De Provincie West-Vlaanderen was dezelfde mening toegedaan en kocht het huis en inboedel met als doel: het inrichten als museum. Naast kunstwerken en archiefdocumenten van Constant Permeke zelf bestaat de collectie van het Permekemuseum ook uit werken van een aantal tijdgenoten van de kunstenaar, waaronder werken van Frits Van den Berghe. De dochters van Permeke zorgden voor een aanvulling van de collectie door de kunstwerken van hun vader na te laten aan het museum.

Het Permekemuseum fungeert vandaag als museale toonplek van het oeuvre van één van onze bekendste expressionisten maar daarnaast vormt het een ontmoetingsplek voor heel wat hedendaagse kunstenaars. In tijdelijke tentoonstellingen gaan ze een dialoog aan met Constant Permeke.

 
zaalzicht Permekemuseum