W.Finch (n.a.v. het verschijnen van postzegels)

-
lieu: MSK Oostende