Tamara Van San & Hedwig Houben - Theory of Forms

-
Locatie: Permekemuseum

Theory of Forms
The longer and more she pushes, the warmer it gets

Tactiliteit was voor Constant Permeke nog een voorwaarde voor het maken van kunst. Meer zelfs, hij hield van pasteus schilderen en kende zijn materiaal een hoofdrol toe. Borstelen, gieten, tekenen, kneden of kappen vinden kunstenaars nu al lang niet meer noodzakelijk. Toch gaan Hedwig Houben (°1983, NL) en Tamara Van San (°1982, BE) zeer bewust om met sculpturaliteit. Volgens Plato’s ideeënleer ontstaan objecten doordat de maker een idee uit een hogere wereld omzet naar materie. Hedwig Houben en Tamara Van San reflecteren zowel over de aanleiding, het procedé als het resultaat hiervan. Materie en techniek dirigeren het creatieproces van Tamara Van San, waardoor een handelend denken ontstaat. Vormentalen uit diverse werelddelen en materialen zoals polyurethaan, latex en nylon inspireren haar. De unieke textuur, kleur en techniek van de noch figuratieve, noch abstracte objecten laten ruimte voor interpretatie en overstijgen zo de gesproken taal. In het werk van Hedwig Houben zijn het vaak de objecten die het woord voeren of alleszins participeren aan de dialoog. Ze hebben existentiële vragen over de vorm die ze hebben aangenomen, de reden waarom ze werden gemaakt en hun eigen identiteit en karakter. Deze moeilijk te verklaren kwesties brengt de kunstenaar naar voren in performances en andere manifestaties waarin de objecten een actieve rol opnemen. Zo ontstaan verschillende invalshoeken om een sculptuur te beschouwen en te begrijpen. Niet enkel de beeldhouwer is daarbij een handelend en denkend subject, maar elke actor – kunstenaar, sculptuur en toeschouwer – neemt een gelijkwaardige rol in.